Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Namenitev dela dohodnine za donacije

Spoštovani,

obveščamo vas, da imate s spremembo 135. člena ZOFVI-M kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine, namenite za donacijo šolskim skladom. Nova zakonodaja tako omogoča, da lahko del dohodnine (0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu naše šole.
Na vas se tako obračamo s prošnjo, da našemu šolskemu skladu namenite del dohodnine. S sredstvi, ki jih bomo zbrali, bomo lahko učencem omogočili še bolj kakovostno izobraževanje.

Šolskemu skladu lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:
– preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem v delu obrazca, ki se nanaša na šolske sklade navedete: ime oz. naziv šolskega sklada: OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR, davčna številka šolskega sklada: 48313033 in vpišete odstotek: 0,1, 0,2 ali 0,3;
– izpolnite obrazec »OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE 2022« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

Namen sklada je:
– financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
– za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti,
– nakup nadstandardne opreme v skladu s planom sklada, ki ga pripravi upravni odbor v sodelovanju z vsemi enotami našega zavoda, ipd..

V preteklih letih smo iz zbranih sredstev šolskega sklada matično in podružnično šolo obogatili s potrebnimi didaktičnimi igrami, pripomočki in opremo ter delno financirali ekskurzije za učence, nadstandardne programe v okviru izbirnih predmetov in šole v naravi, najpomembnejše pa je, da smo lahko z zbranimi sredstvi pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin, da so se lahko udeležili obveznih dejavnosti, ki jih organizira šola, so pa plačljive.

Iskrena zahvala vsem staršem in drugim donatorjem, ki ste že do sedaj donirali sredstva za šolski sklad naše šole.
V kolikor se boste odločili, da boste del dohodnine namenili šolskemu skladu naše šole, hvala za zaupanje.
Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnost sklada lažje uresničljivi.

Upravni odbor šolskega sklada in vodstvo šole

Več o delovanju šolskega sklada si lahko preberete na spletni strani šole pod zavihkom Šolski sklad.

Obrazec “Doh-Don“ je dostopen na tej povezavi.

Obrazec: “OŠ FM FURS OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE 2022“ 

 

Dostopnost