Šolski sklad

Spoštovani starši
Šolski sklad OŠ Franja Malgaja Šentjur je bil ustanovljen leta 2008 na pobudo staršev in šole,ki so zaznavale vse večje potrebe po dodatnih finančnih sredstvih zaradi zagotavljanja enakih možnosti za vse učence naše šole in izvajanje nadstandardnih programov osnovnošolskega izobraževanja.
Temeljni namen šolskega sklada je finančna podpora:
– staršem in učencem, ki ne zmorejo pokriti standardnih materialnih stroškov (npr. delovni zvezki, šolska prehrana, šola v naravi, plavalni tečaj, dnevi dejavnosti, ipd.),
– nadstandardnih programov, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne pokriva (npr. tabori, podpora različnim dejavnostim na šoli, ipd.),
– dejavnosti nadarjenih učencev (npr. specialni didaktični in raziskovalni pripomočki, šolska tekmovanja, ipd.).
Upravni odbor sestavljajo:
– štirje predstavniki staršev, ki jih izvoli Svet staršev
– trije predstavnik delavcev šole, ki jih predlaga Svet zavoda
Prostovoljni prispevek Šolskemu skladu lahko namenite kadarkoli. S tem ne omogočite zgolj uresničevanja temeljnega namena Šolskega sklada, ampak krepite solidarnost in zagotavljate enake možnosti vsem našim otrokom.

Naziv organizacije: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov organizacije: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
IBAN: SI56 0132 0603 0682 177
BIC: BSLJSI2X Banka Slovenije Ljubljana
Koda namena: CHAR
Namen plačila: PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD
Sklic: SI00 291007

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko pedagoginjo Darjo Steblovnik ali pa pisno vlogo pošljite po pošti na naslov:
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Za Šolski sklad
Ulica skladateljev Ipavcev 2
3230 Šentjur

Pravila šolskega sklada

Stanje šolskega sklada na dan 13. september 2018

Stanje šolskega sklada na dan 30. november 2018

Stanje šolskega sklada na dan 31. december 2018

Stanje šolskega sklada na dan 25. februar 2019

Stanje šolskega sklada na dan 21. maj 2019