Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spregovorimo o tleh

Tla opravljajo številne funkcije: omogočajo rast rastlinam in s tem pridelavo hrane, razgrajujejo organsko snov, omogočajo kroženje hranil, zadržujejo, razgrajujejo in nevtralizirajo škodljive snovi, filtrirajo padavine, predstavljajo življenjski prostor različnih organizmov, so shramba dediščine preteklih časov itd. Tako so tla vir življenja, pa tudi vir bogastva, a se sodobnemu človeku tla še vedno zdijo samoumevna in zato tolikokrat prezrta dobrina.

Tla niso neskončen naravni vir, za njihov nastanek so potrebna tisočletja in zelo pomembno je, kako ravnamo z njimi in kakšen naj bo naš odnos do njih. Tudi zato so Združeni narodi razglasili 5. december za svetovni dan tal in leto 2015 za mednarodno leto tal.Različnost geološkega izvornega materiala, hidrosfere, biosfere in atmosfere, ki vplivajo na nastanek tal, imajo za posledico nastanek zelo različnih vrst tal, zato smo v partnerstvo vključili geografsko, klimatsko in litološko različna območja v Evropi ter tako omogočiti spoznavanje različnih vrst tal in njihov pomen za človeka.

Mednarodno sodelovanje v okviru projekta bo vključeno v redni pouk in izvenšolske aktivnosti. Velik del aktivnosti se bo tako izvajal v naravi, v znanstvenih ustanovah in v obliki digitalnega izobraževanja. Vsi udeleženci projekta se bodo seznanjali z načeli trajnostne rabe naravnih virov s poudarkom na kmetijstvu, odkrivali tla z neposrednim opazovanjem, se priučili veščin, potrebnih za pedološko analizo tal in uporabo posebne programske opreme in drugih IKT orodij.

Internacionalnost projektnih dejavnosti bo omogočila spoznavanje in širjenje znanj o okoljski in kulturni dediščini partnerskih držav, medsebojno komuniciranje in sodelovanje v tujih jezikih ter sprejemanje evropskih vrednot, kot so odprtost, strpnost in raznolikost.

Prepričani smo, da je obravnavanje širokega področja pedologije, ob hkratnem spoznavanju različnosti evropskih kultur in usposabljanju na področju jezikovnih kompetenc, priložnost tako za učence kot za učitelje, partnerstvo šol pa odlična priložnost za uresničitev projektnih ciljev.

Koordinator projekta je Jure Radišek.


Spletna stran projekta

 

Dostopnost