Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šolsko partnerstvo med osnovno šolo Franja Malgaja Šentjur in osnovno šolo Emilija Ostojić Požega

Med osnovne cilje uvrščamo:

  • krepitev zavedanja po povezovanju med narodi,
  • pomen prijateljstva in spoštovanja različnih kultur in veroizpovedi, različnih nazorov in prepričanj, da nas meje ne bi delile, temveč bi nas povezovale,
  • povečati želimo zanimanja učencev za medkulturno povezovanje, jezikovno izpopolnjevanje, športno udejstvovanje,
  • izpopolnjevanje pedagoških praks in krepitev vrednot znanja in veščin,
  • krepitev prijateljskih vezi in spoštovanja evropskih vrednot,
  • premagovanje kulturnih in narodnostnih razlik udeležencev.

V kontekstu sodelovanja med šolama smo opredelili ciljno starostno skupino udeležencev med 13 do 15 let. V tem šolskem letu bodo sodelovali naši devetošolci.

S sodelovanjem pričakujemo, da bodo naši učenci preko te izkušnje sklenili nova prijateljstva, preko izkustvenega spoznavanja drugega jezika, navad, kulture bodo razširili svoja obzorja in pridobili dragocena znanja. Zaradi razvijanja strokovnih kompetenc učiteljev bodo pridobili tudi strokovni delavci.

 

 

Dostopnost