Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Drugačnost nas bogati – živeti inkluzivno

S pomočjo projekta KA 1 bomo poglobili svoja znanja s področja inkluzije oseb s posebnimi potrebami.

Projekt nosi naslov Drugačnost nas bogati – živeti inkluzijo, v okviru le-tega se bo 8 strokovnih delavcev udeležilo usposabljanj v 3 evropskih državah: na Islandiji, v Španiji ter na Irskem. Projekt bo trajal od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Projekt je nastal iz želje po pridobivanju novih znanj s področja inkluzije oseb s posebnimi potrebami.

Na OŠ Franja Malgaja je že dolgoletna tradicija vključevanja učencev s posebnimi potrebami v prilagojen program osnovne šole. Učenci so vključeni v šolo, kjer se srečujejo z vrstniki iz rednega programa osnovne šole in so tako vključeni v sredino v kateri živijo. Običajna praksa v Sloveniji ni takšna, saj učenci, ki so usmerjeni v prilagojen program, obiskujejo posebne institucije – šole s prilagojenim programom, tako pa so žal tudi fizično ločeni od svojih vrstnikov. Na naši šoli imamo zato to prednost, da inkluzijo, ki jo zakon o osnovni šoli omogoča, tudi vsakodnevno izvajamo. Učenci tako niso izločeni, počutijo se sprejete, prav tako pa ostali učenci vidijo, da učne težave ne pomenijo takšnih razlik med njimi, da se lahko vseeno družijo in sobivajo. To je zelo pomembno tudi iz stališča družbe, kjer se bodo ti posamezniki morali v prihodnosti znajti v življenju. Takšne so tudi evropske smernice, ki jih poudarja Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje.

S tem projektom želimo strokovni delavci šole pridobiti nova znanja s področja vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vse programe osnovne šole, ki jih izvajamo na naši šoli (redni program osnovne šole, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen program). Želimo spoznati, kako prakticirajo inkluzijo v nekaterih drugih državah Evrope. Želimo izboljšati načine, metode in oblike dela z učenci s posebnimi potrebami in s tem pokazati zgled tudi ostalim šolam po Sloveniji, dokazati, da je inkluzija mogoča in smiselna za vse, predvsem pa opozoriti na njene dolgoročne učinke na družbo kot celoto. Želimo pridobiti tudi ideje za prenovitev opreme v učilnicah, da bodo le-te učencem bolj prijazne. Udeleženci usposabljanj bodo svoja znanja delili in posredovali ostalim pedagoškim delavcem v kolektivu, zato se bodo učinki mobilnosti odražali v okrepljenem znanju celotnega učiteljskega zbora naše šole. Prav tako nameravamo v teh dveh letih izvajati znotraj šole določene konkretne dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali učenci prilagojenega programa in rednega programa osnovne šole.

Koordinatorka projekta je Silva Škoberne.


Spletna stran projekta

 

Dostopnost