Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Varstvo vozačev in podaljšano bivanje

Jutranje in popoldansko varstvo vozačev

Za učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo, ki na matični šoli poteka od 6.15 do 8.15, izvaja pa se v učilnici 1. razreda.
Za učence vozače od 2. do 4. razreda je na matični šoli organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Starše prosimo, da upoštevajo urnik varstva vozačev. 

URNIK VARSTVA VOZAČEV

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16. ure.
Starše prosimo, da svoje otroke prevzamejo ob točno določenih urah s klicem na spodnjo številko.
Starši učencev 1. in 2. razreda otroke prevzamejo osebno. Ostale starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred vhodom v šolo.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim obvestilom staršev.

Za lažjo orientacijo prilagamo urnik skupin podaljšanega bivanja. 

URNIK OPB

 

 

Dostopnost