OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

“Nazadnje ga vidi norec, na sredini pametnejši, samo modrec vidi cilj že na prvem koraku.” (Triedrich Ruckert)

Pa smo zaključili izziv 130 km okoli občine Šentjur. Naj povem kar na začetku, da sem ponosen in navdušen nad vami, saj ste presegli pričakovanja tako po prijavah na izziv kot po prehojenih oz. pretečenih kilometrih. Pa da ne govorim kar nekaj tja v tri dni, še nekaj številk, ki bodo potrdile moje navdušenje.

Na razredni stopnji so v izzivu sodelovali 1. in 4. razredi. Prijavilo se je 26 otrok. Izziv je opravilo 16 otrok, ki so skupaj prehodili 3544,17 km. Večina teh je močno presegla 130 km, posebej pa bi izpostavil Mio Lipovšek, ki je prehodila kar 450 km, kar je največ med vsemi udeleženci izziva.

Na predmetni stopnji je sodelovalo 65 učencev od 5. do 9. razreda. Skupaj so prehodili 4884,26 km. Izziv je opravilo 26 učencev.

Iskrene čestitke vsem, ki ste si upali začeti in ste opravili zastavljen izziv. Tistim, ki vam je nekaj kilometrov zmanjkalo, pa naj dajo rezultati udeležencev dodatnega zagona, da izziv zaključite tudi sami.

Bistvo celotnega izziva ni bila tekmovalnost oz. vprašanje, ali to zmorete, ampak čim več gibanja in časa, preživetega na svežem zraku, saj nam gibanje daje same pozitivne stvari!

Ostanite v gibanju!

Rok Novak,

 učitelja Športa in idejni vodja projekta

                                      Mia Lipovšek, udeleženka z največ prehojenimi kilometri je                                            prejela tudi simbolično darilo. 

               

                                                                                                                                                                 

 

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

Dostopnost