OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno, in sicer:

  • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
  • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo,
  • učenci prilagojenega programa se izobražujejo v šoli.

Pouk na daljavo bo potekal po urniku v obliki video učilnic preko Google meet in spletnih učilnic Google classroom. 

Starši otrok, ki so brez računalnika, tablice ali mobilnega telefona, informacijo čim prej sporočite šoli in opremo osebno prevzamete na šoli.

Učne aktivnosti ne bodo zahtevale tiskanja nalog in učnih listov.

Učitelji bodo posebno pozornost namenili ranljivim skupinam učencem in njihovim staršem. Po potrebi se vključi šolsko svetovalno službo.

Komunikacija s starši in učenci poteka preko učenčevega šolskega e-naslova in telefona.

Prehrana za vse učence od 6. do 9. je odpovedana. Kdor bi želel v naslednjem tednu naročiti prehrano (kosilo) za domov, naj to uredi na prehrana@fmalgaja.si ali na tel. št. 03 746 3 801.

S petkom, 16. 10. 2020, zapiramo telovadnice in zunanja igrišča za vse rekreativne in amaterske uporabnike. Izjema so pri pri panožnih zvezah registrirani športniki s soglasjem NIJZ-ja. 

Učencem še posebej sporočamo, da pouk na daljavo jemljejo resno in da so prisotni na vseh video prenosih pouka. Zelo pomembno je tudi, da učno snov sproti utrjujejo. Nekatera že napovedana ocenjevanja bodo v skladu z dogovorom med učitelji in učenci potekala na daljavo. 

 

Mag. Jure Radišek, ravnatelj

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si