Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Policist Leon svetuje

Projekt je namenjen učencev in učenkam 5. razredov. Z njim želimo otroke seznaniti z nevarnostmi, s katerim se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma  preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih (promet, šola…). Projekt je namenjen krepitvi sodelovanja med učenci, učitelji, starši in policijo – vodji policijskih okolišev ter s tem povečanju varnosti v prometu.

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. S pomočjo njega obravnavamo vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov ter prilagojene letnemu času:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci…),
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine…) in
  • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih…).

Projekt poteka skozi vse šolsko leto. V okviru razrednih ur in priprav na kolesarski izpit nas večkrat obišče policist, ki se z učenci pogovarja o perečih temah. Sledi še razgovor v razredu in reševanje v  delovnem zvezku, ki ga učenci kasneje odnesejo tudi domov. Doma se s starši pogovarjajo o aktualnih temah in previdnosti, ki mora biti njihov spremljevalec skozi obdobje odraščanja.

Mentorica projekta je Marija Pezdevšek

 

Dostopnost