Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Nadarjeni

 

Delo z nadarjenimi učenci je področje, ki ga na šoli že nekaj let izvajamo ter mu posvečamo določen del pozornosti. Menimo namreč, da so predvsem nadarjeni učenci potrebni večje pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju.

Na šoli smo pričeli tudi z načrtnim izvajanjem “Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli”, ki predvideva vse faze odkrivanja nadarjenih in delo z nadarjenimi učenci v posameznih triadah.
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah, in sicer:

  • evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni,
  • identifikacija nadarjenih učencev,
  • seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

V letošnjem šolskem letu bomo evidentirali učence 6. razreda centralne šole. V skupino evidentiranih bodo izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od šestih kriterijev (učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe). Na osnovi evidentiranja bomo opravili postopek identifikacije. Učitelji pa bodo tekom šolskega leta spremljali učence 4. in 5. razreda na centralni in podružnični šoli. Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih je seznanitev in pridobitev mnenja staršev, ko svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega.

Za učence, ki so bili spoznani za nadarjene, razredniki skupaj s svetovalno službo in ostalimi učitelji dopolnijo individualizirane programe dela, ki jih bomo v soglasju s starši in otroki izvajali v tem šolskem letu.

Nadarjeni učenci pa se bodo seveda še vedno vključevali tudi k različnim dejavnostim, se intenzivneje pripravljali na različna tekmovanja ali pa svoje področje nadarjenosti razvijali v različnih klubih, glasbeni šoli ali drugih organiziranih oblikah izven šole. V sklopu skupine nadarjenih učencev na splošnem področju bodo učenci pod mentorstvom Jožice Novak izdelali raziskovalne naloge.


Raziskovalne naloge

Malgaj trka

Razmišljamo o sanjah

Je branje pomembno

Govorica telesa

Česa nas je strah

Vpliv sladkorja na najstnike

Onesnaženje tal v občini Šentjur

Sprejetost oseb z Downovim sindromom

Sprejetnost oseb s sladkorno boleznijo

Ali so učenci, ki obiskujejo prostočasne dejavnosti uspešnejši

100 let konca prve svetovne vojne

Živeti z alergijo

Vpliv medijev

Skrivnosti podpisa

Vpliv medijev na oblikovanje mnenja o novem korona-virusu

Gradovi v okolici Šentjurja

Kaj je čas in kako ga dojemamo

Glažute na Kozjanskem

   

 

 

 

Dostopnost