Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šola v naravi

 

Šola v naravi je del programa osnovnošolskega učnega načrta. Šola jo mora med obveznim izobraževanjem ponuditi vsaj dvakrat, lahko pa jo organizira tudi večkrat. Za izvedbo mora pridobiti soglasje večine staršev. Udeležba otrok je prostovoljna. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Šola v naravi omogoča, da se učni proces iz šol prenese na drugo lokacijo, ki predstavlja pestro učno okolje. Učno okolje se lahko izrabi za učenje, spoznavanje, ponavljanje, poglabljanje, razširjanje znanja ali za proučevanje, odkrivanje, razvijanje raziskovalnih in življenjskih spretnosti.

 

 

Dostopnost