Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šolski okoliš

 

Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur (Ur. list RS, št. 4/2005) in obsega spodaj navedena naselja.

Matična šola – predmetna stopnja:

  • naselja: Lokarje, Podgrad, Dole, Primož pri Šentjurju, Botričnica, Kameno, Brezje ob Slomu, Bezovje pri Šentjurju (od št. 14 do št. 22c), Cerovec, Goričica, Zlateče pri Šentjurju, Vrbno, Proseniško, Repno
  • ulice v naselju Šentjur: Cesta kozjanskega odreda do št. 23, Cesta Leona Dobrotinška do št. 8, Cesta Miloša Zidanška, Cesta na kmetijsko šolo, Drofenikova ulica, Kolodvorska ulica, Liškova ulica, Ljubljanska ulica, Mestni trg, Na Lipico, Na Razgled, Na Tičnico, Pešnica, Pod Rebrami, Pod Vrbco, Prešernova ulica, Svetinova ulica, Trubarjeva ulica, Ulica Antona Martina Slomška, Ulica Blaža Kocena, Ulica Dušana Kvedra, Ulica Franja Vrunča, Ulica Matije Gubca, Ulica skladateljev Ipavcev, Ulica talcev, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Toneta Seliškarja, Cesta Valentina Orožna, Ulica 1. celjske čete.

Matična šola –- razredna stopnja:

  • naselja: Lokarje (samo št. 17, 18, 19 in 20), Kameno, Botričnica, Bezovje pri Šentjurju (od št. 14 do št. 22c), Vrbno, Podgrad ter vse zgoraj naštete ulice.

Podružnična osnovna šola Blagovna:

  • naselja: Lokarje (razen št. 17, 18, 19 in 20), Dole, Primož pri Šentjurju, Brezje ob Slomu, Cerovec, Goričica, Zlateče pri Šentjurju, Proseniško, Repno.

Učenci se v šolo vozijo s pogodbenim avtobusom na relaciji Bukovžlak-Šentjur in z rednimi linijami. Prihod pogodbenega avtobusa v Šentjur je ob 7.10, povratna vožnja iz Šentjurja je ob 14.45.

 

Dostopnost