Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 1. septembra 2017 objavila nabor štirih predmetov, iz katerih se bo preverjalo znanje devetošolcev iz določenega tretjega predmeta.
Ti predmeti so: kemija, tehnika in tehnologija, angleščina in glasbena umetnost.

Na naši šoli bodo devetošolci poleg slovenščine in matematike preverjali znanje še iz glasbene umetnosti.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

6. razred: petek, 4. maja 2018 – slovenščina
ponedeljek, 7. maja 2018 – matematika
sreda, 9. maja 2018 – angleščina

9. razred: petek, 4. maja 2018 – slovenščina
ponedeljek, 7. maja 2018 – matematika
sreda, 9. maja 2018 – glasbena umetnost

Več informacij lahko najdete na naslednji POVEZAVI!