Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Varstvo osebnih podatkov

(STRAN JE V POCESU PRENOVE)

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas prosimo, da preberete spodnje soglasje in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole.

 


V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: 
dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 


Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Politika zasebnosti OŠ Franja Malgaja Šentjur

Soglasje staršev oz. skrbnikov
Soglasje o obdelavi osebnih podatkov v procesu svetovanja oziroma nudenja pomoči

 

 

 

 

Dostopnost