OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši in ostali donatorji,

na šoli želimo vsem učencem zagotoviti enake pogoje pri vseh dejavnostih, tudi tistih, ki so del nadstandardnega programa in ga marsikatera družina finančno ne zmore več pokriti. Prav te dejavnosti so tiste, ki učencem ostanejo v lepem spominu za vse življenje. To so razni tabori, šole v naravi, plavalni tečaji, gledališke igre, prireditve in še kaj.

Šola ima že več kot desetletje za ta namen odprt šolski sklad. Da bi lahko našim učencem pomagali, smo se na šoli dogovorili, da zaprosimo za pomoč tudi vas, starše. Prosimo, če nam lahko pomagate s prostovoljnim prispevkom, da bi tem učencem tudi v bodoče omogočili enakovredno udeležbo na vseh omenjenih dejavnostih. Upravni odbor šolskega sklada, kjer so zastopani predstavniki staršev, Sveta šole in učiteljev, je septembra določil smernice za porabo sredstev. Tako bomo del sredstev porabili za nadstandardne storitve, del teh pa bomo namenili pomoči tistim, ki so tega najbolj potrebni ter jim skušamo po najboljših zmožnostih pomagati.

Na šoli smo letos pričeli s posodobitvijo in razširitvijo oddelka prilagojenega programa, ki ima prostorsko najslabše pogoje dela, in šolskega svetovalnega središča, v katerem bi bile združene šolske pedagoginje in svetovalke. Investicija krepko presega zmožnost lastnega financiranja, zato prosimo vse, ki lahko, da nam s prostovoljno donacijo pomagate pri navedenih izboljšavah, ki so nujno potrebne.

Za prispevek v šolski sklad ali za donacijo za oddelek prilagojenega programa in svetovalnega središča vam bomo skupaj z učenci izjemno hvaležni.

Naziv organizacije: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov organizacije: Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
IBAN: SI56 0132 0603 0682 177
BIC: BSLJSI2X Banka Slovenije Ljubljana
Koda namena: CHAR
Namen plačila: PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD / DONACIJA ZA PRILAGOJENI PROGRAM IN SVETOVALNO SREDIŠČE
Sklic: SI00 291007

Predsednica šolskega sklada: Alenka Marguč

Ravnatelj: mag. Jure Radišek

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si