V sredo, 6.3.2019, so na naši šoli potekale delavnice v okviru projekta EU @home. Delavnice je za učence 8.a, 8.b, 6 učencev iz 7.a, 7.b in 7.c, ter tri učence iz oddelka z nižjim izobrazbenim standardom, izvedla gospa Meta Novak in Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
Učenci so sodelovali v različnih dejavnostih: risali so zemljevid Evrope, pisali so pesem na melodijo Ode radosti, risali evrokovance, ki niso iz Slovenije, sestavljali so evropske države, in ugotavljali kateri zgodovinski dogodki so zaznamovali Evropo.
Pri delu so zelo uživali in izvedeli marsikaj novega o Evropi.
Jasna Drešček
Share on Facebook