Tla so poleg vode in zraka najpomembnejši naravni vir. Žal se tega premalo zavedamo, saj ne uspemo povezati pomena in nujnosti varovanja tal s hrano, pitno vodo, pestrosti rastlinstva, živalstva, pokrajine in nasploh z možnostjo življenja na kopnem.
Namen Svetovnega dneva tal 2018 je osveščanje javnosti o tveganjih za človeka in okolje zaradi onesnaženih tal in hkrati poziv k reševanju problematike onesnaževanja tal z letošnjim sloganom »Be the solution to soil pollution«.

Na OŠ Franja Malgaja si želimo več pozornosti namenjene pomenu neonesnaženih tal, zato smo ob današnjem dnevu tal prisluhnili šolskemu radiu, na katerem smo predvajali misli in zapise učencev o tleh, pripravili plakat, včeraj pa izvedli vzorčenja tal, ki jih bomo poslali v analizo.

Mladi raziskovalci smo obiskali okolico Blagovne, Kamena, mestnega območja Šentjur in Črnolice.
Cilj raziskave je, da spoznamo metode vzorčenja in da izvemo, kolikšno je onesnaženje tal s težkimi kovinami.

Želimo si, da bi bila naša tla čim manj onesnažena, da bi lahko živeli v zdravem okolju in bili brez skrbi za naše zdravje. Če so tla že onesnažena, pa si želimo to izvedeti, se priučiti, kako ravnati v takšnih primerih, katere vrtnine lahko pridelujemo in katerim se je bolje odreči.
Stremimo tudi k družbenemu in gospodarskemu napredku, ki bi vključeval trajnostni razvoj in skrb za okolje, saj smo prepričani, da je to edina pot, ki zagotavlja varno prihodnost za vse.

Ekipa Erasmus+ projekta Spregovorimo o tleh

Share on Facebook